Νέο μαχητικό επόμενης γενεάς για τη USAF από τη Boeing

Νέο μαχητικό επόμενης γενεάς για τη USAF από τη Boeing
Την καλλιτεχνική απεικόνιση ενός νέου, επόμενης γενεάς μαχητικού για την Αεροπορία των ΗΠΑ, αποδέσμευε η Boeing στην ...
αμερικανική αεροδιαστημική επιθεώρηση Aviation Week and Space Technology (AWST).

Στην απεικόνιση παρουσιάζεται ένα αεροσκάφος χωρίς ουραίο πτέρωμα με σύμμορφους αεραγωγούς για τους κινητήρες και με κόκπιτ που φαίνεται ως επανδρωμένο. Κατά
το AWST η όλη σχεδίαση απεικονίζει περισσότερο ένα μαχητικό – βομβαρδιστικό παρά ένα καθαρόαιμο μαχητικό.

Η έλλειψη ουραίο πτερώματος, το σχήμα των πτερύγων και η σύμμορφη σχεδίαση της ατράκτου υποδηλώνει ένα αεροσκάφος χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth), βελτιστοποιημένο για διείσδυση σε εχθρικές αεράμυνες και πιθανά με δυνατότητα επίτευξης υπερηχητικών ταχυτήτων.

Επίσης, η φιγούρα στο κόκπιτ εκτιμάται ότι αποτελεί ένδειξη της πρόθεσης της Boeing να ασπαστεί με την κρατούσα άποψη της Αεροπορίας των ΗΠΑ για την ύπαρξη δυνατότητας προαιρετικής επάνδρωση στο μελλοντικό μαχητικό. Για λόγους σύγκρισης παρατίθεται απεικόνιση επόμενης γενεάς μαχητικού που είχε αποδεσμευθεί από τη Boeing [φωτογραφία που ακολουθεί: FX 2016 (c) Boeing Older].

Η κοινοποίηση της καλλιτεχνικής απεικόνισης συμπίπτει με την προσπάθεια της Αεροπορίας των ΗΠΑ να οριστικοποιήσει τον σχεδιασμό της για την επόμενη γενεά μαχητικών αεροπορικής υπεροχής, των αποκαλούμενων μαχητικών «έκτης γενεάς» ή «επόμενης γενεάς αεροπορικής κυριαρχίας» ή F-X ή πιο πρόσφατα «PCA: Penetrating Counter Air [διείσδυσης κατά “στόχων” αέρος]».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κλάδος ανέθεσε πρόσφατα (27 Οκτωβρίου 2016) στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή της Αεροπορίας (AFSAB: Air Force Scientific Advisory Board) τη σύνταξη μελέτης, η οποία θα αναγνωρίσει και καθορίσει τις κύριες επιχειρησιακές δυνατότητες που απαιτούνται στον αγώνα του χώρου μάχης του 2030.

Ειδικότερα, η μελέτη θα εξετάσει – αξιολογήσει πιθανούς αντιπάλους, θα αναγνωρίσει και αξιολογήσει σχετικές τεχνολογίες και θα καθορίσει τα χρονοδιαγράμματα και τις επενδύσεις που απαιτούνται για την ωρίμανση τους. Κύριος αντικειμενικός σκοπός της μελέτης είναι η σύνταξη τεχνολογικού οδικού χάρτη που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και εισαγωγή σε υπηρεσία μίας αρχικής δυνατότητας PCA το 2030.

Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό η AFSAB θα ενημερώσει την ηγεσία της Αεροπορίας των ΗΠΑ για τα αποτελέσματα της μελέτης τον Ιούλιο του 2017 και θα υποβάλλει την τελική μελέτη τον Δεκέμβριο του 2017.

Η προηγούμενη χρονικά μελέτη της AFSAB, θα υποστηρίξει με τα ευρήματα της την επίσημη διαδικασία ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων (AoA: Analysis of Alternatives) για το μαχητικό PCA. Ας σημειωθεί ότι η διαδικασία σύνταξης της AoA προβλέπεται να αρχίσει τον Ιανουάριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 18 μηνών.
Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη η Αεροπορία των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αεροπορική Υπεροχή 2030», έχει αναγνωρίσει μία υβριδική δυνατότητα PCA ως κομβική στους μελλοντικούς χώρους μάχης όπου ο αντίπαλος με τη χρήση εξελιγμένων συστημάτων αεράμυνας και τεχνολογιών κατά στόχων αέρος αρνείται την πρόσβαση στις φίλιες δυνάμεις. Όμως μέχρι τώρα η δυνατότητα PCA έχει περιγραφεί με σχετικά γενικούς όρους.

Κατά το δημοσίευμα του AWST, η δυνατότητα PCA θα υλοποιηθεί ως «οικογένεια συστημάτων» και πιθανά θα περιλαμβάνει κάποιου είδους έκτης γενεάς, μαχητικό χαμηλής παρατηρησιμότητας που θα συνεπιχειρεί και τελικά θα αντικαταστήσει τα κατασκευής Lockheed Martin F-22 Raptor και F-35 Lightning II.

Επίσης, πιθανά η «οικογένεια συστημάτων» θα περιλαμβάνει και αεροσκάφος – οπλοστάσιο (arsenal plane) που θα φέρει πληθώρα όπλων και θα προσβάλει στόχους υποδεικνυόμενους από πολλαπλά αεροσκάφη – αισθητήρες.

loading...